Dienstag, 5. November 2013

Screenprint of Kosmaj MonumentSpomenik borcima Kosmajskog - Podsavskog partizanskog odreda
Autor: vajar Vojin Stojic i arhitekta G. Medakovic
Spomenik postavljen: 1971.

The photo I used for the print, I took in 2005.
Screen-print: 28 x 28cm, 3 colors, 25 pieces

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen