Freitag, 23. Dezember 2016

.... and moreKruševac
"Kameni spavač"
Jelica i Gradimir Bosnić
1970


 
Makarska
"Spomenik revoluciji"
Matija Salaj, Šime Vula i Ante Kuduz
1974


Korčanica
"Spomenik u Korčanici"
Krug se zatvara kod centralnog spomenika, na čijem donjem dijelu je ispisano: "Na ovom mjestu od januara 1942. godine do februara 1943. godine bila je smeštena glavna partizanska bolnica za Bosansku krajinu. U ovoj bolnici liječeno je više hiljada boraca partizanskih udarnih i proleterskih jedinica NOV i POJ iz Bosne Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore".
Ljubomir Denković, Milovan Matović i Sava Subotin
1979


Kumanovo
"Spomenik revoluciji"
Kosta Angeli Radovani
1951 - 62


Plešivica pri Žalni
"Spomenik ustanovitvi dveh čet narodne zaščite“
Janez Lužar
1977

Samstag, 10. Dezember 2016

More Monument prints

After half a Year break, i started to go on printing my 
monument - collection.
Experimenting with a new technique. Here the first 4 results. Topola, Vidrovan and Osijek are printed with 3 colors; Jasenica with 4 colors. All the prints are 58 x 38,5 cm.


Topola
Kameni buket od četiri biste - 
mramorne glave četiri narodna heroja: Milića Radovanovića, 
Milana Blagojevića, Darinke Radović i Sofije Ristić
Vajar: Milija Glišić 


 Vidrovan
 Na Spomenik piše:
Odlukom glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku
Ovdje je formiran Nikšički narodnooslobodilački partizanski odred


Osijek
 Spomenik žrtvama fašizma Osijeka i Slavonije
"majka s djetetom"
Vajar: Oskar Nemon


Jasenica
Spomen - fontana
Spomen - fontana u obliku raspolovljene jabuke kazuje o spremnosti naroda Podgrmeča da sve podijeli sa svojom partizanskom vojskom. 
Vajar: Marijan Kocković