Freitag, 23. Dezember 2016

.... and moreKruševac
"Kameni spavač"
Jelica i Gradimir Bosnić
1970


 
Makarska
"Spomenik revoluciji"
Matija Salaj, Šime Vula i Ante Kuduz
1974


Korčanica
"Spomenik u Korčanici"
Krug se zatvara kod centralnog spomenika, na čijem donjem dijelu je ispisano: "Na ovom mjestu od januara 1942. godine do februara 1943. godine bila je smeštena glavna partizanska bolnica za Bosansku krajinu. U ovoj bolnici liječeno je više hiljada boraca partizanskih udarnih i proleterskih jedinica NOV i POJ iz Bosne Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore".
Ljubomir Denković, Milovan Matović i Sava Subotin
1979


Kumanovo
"Spomenik revoluciji"
Kosta Angeli Radovani
1951 - 62


Plešivica pri Žalni
"Spomenik ustanovitvi dveh čet narodne zaščite“
Janez Lužar
1977

Samstag, 10. Dezember 2016

More Monument prints

After half a Year break, i started to go on printing my 
monument - collection.
Experimenting with a new technique. Here the first 4 results. Topola, Vidrovan and Osijek are printed with 3 colors; Jasenica with 4 colors. All the prints are 58 x 38,5 cm.


Topola
Kameni buket od četiri biste - 
mramorne glave četiri narodna heroja: Milića Radovanovića, 
Milana Blagojevića, Darinke Radović i Sofije Ristić
Vajar: Milija Glišić 


 Vidrovan
 Na Spomenik piše:
Odlukom glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku
Ovdje je formiran Nikšički narodnooslobodilački partizanski odred


Osijek
 Spomenik žrtvama fašizma Osijeka i Slavonije
"majka s djetetom"
Vajar: Oskar Nemon


Jasenica
Spomen - fontana
Spomen - fontana u obliku raspolovljene jabuke kazuje o spremnosti naroda Podgrmeča da sve podijeli sa svojom partizanskom vojskom. 
Vajar: Marijan Kocković

Freitag, 18. November 2016

Going home.


CZentrifuga, the fallen Stars poster
36 x 100 cm
6 colors

Freitag, 11. November 2016

Mauzolej borbe i pobede


Mauzolej borbe i pobede, Čačak
Bogdan Bogdanović, 1980.

75 x 51 cm
  4 colors on transparent paper. 
2 colors printed on the front, 
  2 colors from the back.

Donnerstag, 3. November 2016

Spomen-park Gavarice


Spomen-park Žrtava fašističkog terora Gavarice, Bihać
Bogdan Bogdanović, 1981.

75 x 51 cm
5 colors on transparent paper. 
2 colors printed on the front, 
3 colors from the back.

Sonntag, 8. Mai 2016

Zalud graditelj

During my residence in Zemun, Serbia, this April, we printed a 40 page book with pictures i made of Bogdan Bogdanovic´s monuments. The edition is a 100 pices, 8 pages are printed in 3 colours, the rest in 2 colours. Thank´s a lot to my friend Mileta for the text and Matrijaršija, Zemun, for the good vibes and the hosting!