Freitag, 23. Dezember 2016

.... and moreKruševac
"Kameni spavač"
Jelica i Gradimir Bosnić
1970


 
Makarska
"Spomenik revoluciji"
Matija Salaj, Šime Vula i Ante Kuduz
1974


Korčanica
"Spomenik u Korčanici"
Krug se zatvara kod centralnog spomenika, na čijem donjem dijelu je ispisano: "Na ovom mjestu od januara 1942. godine do februara 1943. godine bila je smeštena glavna partizanska bolnica za Bosansku krajinu. U ovoj bolnici liječeno je više hiljada boraca partizanskih udarnih i proleterskih jedinica NOV i POJ iz Bosne Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore".
Ljubomir Denković, Milovan Matović i Sava Subotin
1979


Kumanovo
"Spomenik revoluciji"
Kosta Angeli Radovani
1951 - 62


Plešivica pri Žalni
"Spomenik ustanovitvi dveh čet narodne zaščite“
Janez Lužar
1977

Kommentare: