Samstag, 10. Dezember 2016

More Monument prints

After half a Year break, i started to go on printing my 
monument - collection.
Experimenting with a new technique. Here the first 4 results. Topola, Vidrovan and Osijek are printed with 3 colors; Jasenica with 4 colors. All the prints are 58 x 38,5 cm.


Topola
Kameni buket od četiri biste - 
mramorne glave četiri narodna heroja: Milića Radovanovića, 
Milana Blagojevića, Darinke Radović i Sofije Ristić
Vajar: Milija Glišić 


 Vidrovan
 Na Spomenik piše:
Odlukom glavnog štaba NOV i PO za Crnu Goru i Boku
Ovdje je formiran Nikšički narodnooslobodilački partizanski odred


Osijek
 Spomenik žrtvama fašizma Osijeka i Slavonije
"majka s djetetom"
Vajar: Oskar Nemon


Jasenica
Spomen - fontana
Spomen - fontana u obliku raspolovljene jabuke kazuje o spremnosti naroda Podgrmeča da sve podijeli sa svojom partizanskom vojskom. 
Vajar: Marijan Kocković

Keine Kommentare:

Kommentar posten